צימר

כניסה למערכת הניהול

Quote

אנשים מתחרים עד נשימתם האחרונה

~ מייקל אייזנר, יו"ר דיסני ~
Next